پاسخ مشاور حقوقی 239: متفری (کارشناسی در تصادف اتومبیل)

ساخت وبلاگ
چکیده : سلام2 نفر دریک تصادف ماشین ها شون آسیب دیده هر دو درخواست قرار کارشناسی کردندبعد هر دو به قرار کارشن... با عنوان : پاسخ مشاور حقوقی 239: متفری (کارشناسی در تصادف اتومبیل) بخوانید :

سلام
2 نفر دریک تصادف ماشین ها شون آسیب دیده هر دو درخواست قرار کارشناسی کردند
بعد هر دو به قرار کارشناسی ها طرف مقابل اعتراض کردند ولییکی از طرفینماشین خودش رو بعنوان اوراقی فروخته بنوعی موضوع کارشناسی از بین رفته و حق طرفمقابل ضایع شده در این صورت چه باید کرد؟؟ قرار کارشناسی هر دو رد میشود؟ یا فقطبه کارشناسی یکی از طرفین رسیدگی میشود و طرف دیگر بدلیل اینکه ماشین در دسترسنیست قرار کارشناسیش رد میشود؟؟؟

...
نویسنده : حمیدرضا بازدید : 320 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1391 ساعت: 12:04