پاسخ مشاور حقوقی 230: شایان (قرارداد زمین)

ساخت وبلاگ
چکیده : باسلام و خسته نباشید پدربنده زمینی را برای ساخت در اختیار یک نفر قرار داد تا بطور مشارکتی برای ما با... با عنوان : پاسخ مشاور حقوقی 230: شایان (قرارداد زمین) بخوانید :

باسلام و خسته نباشید پدربنده زمینی را برای ساخت در اختیار یک نفر قرار داد تا بطور مشارکتی برای ما با درصدی معلوم بین ما اپارتمان بسازد . سازنده در مشارکت نامه تعهد کرده که بعد از دوماه بتواند پروانه ساخت را بگیرد . تاریخ عقد قرار داد ما بین دو طرف 01/07/88بوده . ضمنا تعهد کرده بود که ظرف 20 ماه پس از گرفتن پروانه ساخت اپارتمانها راکامل تحویل دهد . سازنده در تاریخ 01/10/89 توانست پروانه ساخت را بگیرد و پس ازان شروع به کار کرد. ضمنا در قرار داد نوشتیم که هر کدام از طرفین می تواند برایخودش وام بگیرد ولی چون سازنده شرایط گرفتن وام را نداشت از مالک خواست که برایپیشرفت کار ساختمان او وام بگیرد و در ازای وام یک واحد از او پیش خرید کند . (درازای وام سهم مالک). مالک یعنی پدرم 180میلیون وام بافت فرسوده ا زبانک مسکن گرفتو تا الان بانک 130 میلیون وام را بتدریج پرداخت کرده که پدرم در ازای گرفتن یکواحد اپارتمان این وام را در اختیار سازنده قرار داده است . و از او رسید گرفتهاست .اکنون حدود سه ماهی است که سازنده کار ساختن اپارتانها را تعطیل کرده است .ضمنا از 5 واحد اپارتمان سهم مشارکتی او 4 واحد را پیشفروش کرده و حدود 50 درصدپول انها را نیز از خریداران در یافت کرده .یکس از ان 4 واحد پیش فروش شده همانواحد در ازای وام می باشد که به نام من از او خریداری کردیم . ضمنا کل سند ملک بهنام پدرم می باشد . اکنون که او کار ساختن اپارتمانها را رها کرده ما چندین بار بااو و خریداران اپارتمانهای او جلساتی برگزار کردیم و از او دلیل را خواستیم ولیاوظاهرا بدلیل مشکلات مالی کا را تعطیل کرده است . ضمنا حدود 70 در صد کار ساختمانانجام شده است . پیشنهاد ما به او این بوده که یا با ما تسویه حساب بکند و ادامهکا ررا به کس دیگری بسپاریم یا اینکه املاک خود را بفروشد و هزینه ساختمان بکند وکار را به پایان برساند . ولی او زیر بار هیچکدام از این حرفها نمی رود و بابیخیالی تمام می گوید انجام می دهم ولی عملا هیچ کاری از پیش نمی برد و تاریخدقیقی را برای اتمام کار به ما اعلام نمی کند . قرارداد 20 ماهه ما در تاریخ01/06/91 به پایان می رسد و ضمنا زمان تحویل اپارتمانهای پیش فروش شده خودش را هرکدام به ترتیب 01/08/91 01 /08/91 01 /011/91 01 /12/91 اعلام کرده است .حالا 6ماه دیگر موعد پرداخت اقساط وام مسکن فرا می رسدو ما نمی دانیم با او چه کنیم .ضمنا در اخرین نشستی که با او داشتیم صورتجلسه ای را تنظیم کردیم و به درخواست اوبه او 2 ماه فرصت دادیم که پیشرفت کاری ساختمان را بالا ببرد و در طی این مدت فردیاز بین خودمان نماینده کردیم تا هر هفته گزارش پیشرفت کاری را به دیگران بدهد واگر حتی در طی این مدت پیشرفتی حاصل نشد تصمیم نهایی و جدی در مورد او گرفته شود واو نیز این صورتجلسه را امضا کرده است و ضمنا در ان به توقف کار نیز اقرار کرده است. اکنون 2 هفته از شروع ان 2 ماه گذشته و هیچ تغییری در ساختمان حاصل نشده و هیچکاری انجام نشده است .اکنون ما باید چه کنیم . تا ساختمان را از این وضعیت دراوریم و از شر او راحت شویم . سریعترین کار که زودتر جواب می دهد چیست ؟لطفا کاملتوضیح دهید با تشکر.

...
نویسنده : حمیدرضا بازدید : 290 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1391 ساعت: 12:04